Podjetje

Izpušni sistem je pomemben člen avtomobilske industrije in pri brezhibnem tehničnem delovanju vozila. Pri družbi Novak, izpušni sistemi, Novo mesto, smo vedeli, da trg potrebuje izpušne sisteme za drugo vgradnjo, zato je leta 1978 Marija Novak odprla majhno obrtno delavnico, ki jo danes uspešno vodi sin Robert, in se je sčasoma razvila v mogočno obrt. Le-ta zajema proizvodnjo izpušnih sistemov in servisno dejavnost. V podjetju Novak imamo že 35-letno tradicijo in izkušnje na področju, ki ga zastopamo, venomer pa stremimo k trendu širitve in posodabljanja dejavnosti, kar dokazuje leta 2013 pridobljeni mednarodni certifikat kakovosti ISO  9001/2008. In ko omenjamo priznanja, ne moremo mimo pridobitve euro homologacij izpušnih sistemov po normi E 59 ter potrdila SQ, to je zeleni znak slovenske kakovosti, za športne izpušne sisteme.Raziskave novih materialov in nenehno izboljševanje proizvodnih procesov, sta dve odločilni značilnosti družbe NOVAK. Naši proizvodi so izdelani v skladu z natančno določenimi kakovostnimi in tehničnimi standardi in so homologirani na najnovejše odobritvene standarde evropskega tipa, ki urejajo hrup in povratni pritisk. Naš asortiman vam omogoča, da izberete gotove komplete ali posamezne dele. NOVAK glušniki so vedno združljivi z vso avtomobilsko opremo in v primerjavi z originalnimi nadomestnimi deli, zagotavljajo prihranek ob enakem, ali celo višjem standardu kvalitete. Ob izredno visoki stopnji avtomatizacije proizvodnje, so naše kapacitete sposobne izdelati do 2700 loncev na dan.Samo v Sloveniji ima podjetje v veleprodaji preko 130 odjemalcev. Poleg Slovenije,  svoje izdelke izvozimo v Nemčijo, Češko, Slovaško, Litva, Latvija, Estonija, Grčija, Izrael, Nigerijo, Italijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Makedonija, Bosna in Hercegovina, kar znaša osemdeset odstotkov njihovega trga.

PROIZVODNJA

Proizvodnja je trenutno najsodobnejša in tehnološko dovršena. V proizvodnem procesu se uporabljajo visoko kvalitetni materiali, saj jih, med drugim, k temu obvezujejo tudi certifikati in standardi, ki so jih pridobili.Izdelki NOVAK so izdelani iz pločevine in cevi, ki so zaradi večje trpežnosti na obeh straneh zaščiteni proti koroziji z galvanskim nanosom odpornega aluminija. Pregradne stene vseh glušnikov so debele najmanj 1,8 milimetra. Glavna obdelava izdelkov poteka na računalniško vodenih proizvodnih linijah. Vse cevi in nosilci so oblikovani s stroji, s številčno kontrolo. Notranje cevi, ki so izdelane z najsodobnejšo tehniko, nimajo lukenj na kritičnih točkah, npr. na varih. Gibljive cevi izpušnih sistemov NOVAK so ojačane, da absorbirajo stres in odtehtajo morebitne napake pri montiranju, kar zagotavlja večjo trpežnost. Poznavanje trga, razumevanje in skrb za kupca, so pomembni dejavniki uspeha našega podjetja. Vsak dan na tisoče ljudi v Sloveniji in po svetu, izbere Novakove glušnike in katalizatorje. V družbi NOVAK delamo vztrajno in vneto, z željo, da bi se število porabnikov povečalo.

SERVIS in POSLOVNE ENOTE

Podjetje NOVAK, izpušni sistemi, želi svoje usluge kar najbolje približati svojim kupcem, zato ima poleg proizvodnega obrata, v Sloveniji še pet lastnih specializiranih servisnih centrov ki se nahajajo v Novem mestu, Ljubljani, Celju,  Mariboru in Slovenski vasi. Prav tako pa imamo podjetje tudi v Srbiji, kateri vrši veleprodajo.Naj povemo, da so vsi servisi izpušnih sistemov opremljeni z vso sodobno opremo, kot so krivilni stroji z enotami širjenja in izsekovanja, aparati za merjenje emisij izpušnih plinov ter delovanja katalizatorjev. To pomeni, da lahko prav v vseh poslovalnicah prilagodimo izpušni sistem vašemu vozilu, pa naj bo to osebno ali tovorno vozilo. Sicer pa imamo na zalogi večino izpušnih sistemov za poznane znamke vozil in čakanja skorajda ni. V servisnih delavnicah je po vsej Sloveniji, zaposlenih še deset strokovno usposobljenih ljudi, ki delajo na servisih ter šest v režiji in potniški službi.

V podjetju Novak, za lastne izdelke nudimo dveletno garancijo, za športni program ter izdelke iz Inoxa, pa triletno.

Vsi materiali so uvoženi iz Italije, še posebej aluminizirana pločevina in cevi, ki se za izdelavo najkvalitetnejših izpušnih sistemov, uporablja domala povsod po svetu.

POLITIKA KAKOVOSTI

Kakovost podjetja NOVAK, izpušni sistemi, d.o.o. temelji na:

  • poslanstvu in viziji podjetja,
  • zmanjševanje pritožb oziroma reklamacije kupcev,
  • osebni kakovosti vsakega zaposlenega,
  • kakovosti notranjih procesov,
  • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
  • zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,
  • spodbujanju inovativnosti in oblikovanju koristnih predlogov zaposlenih,
  • zagotavljanju delovanja v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, tehničnimi standardi in predpisi.

S politiko, okvirnimi in izvedbenimi cilji kakovosti, so ozaveščeni zaposleni na vseh ravneh preko sestankov, oglasne deske in elektronskega poslovnega sistema.

Vse zainteresirane stranke so z politiko kakovosti seznanjene tudi z objavo le te na internetni strani našega podjetja.

Z obveščanjem skrbi vodstvo za popolno zavedanje in zavedanje politike kakovosti.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.

Novo mesto, maj 2018

Direktor:

ROBERT NOVAK

Ostali dokumenti:
– POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, D.O.O., – Veljavna od 23.5.2018

RussiaEnglish