Filter trdih delcev (DPF)

Za ogled kataloga filtrov trdih delcev kliknite na to povezavo ali si naložite celoten katalog od tukaj. (PDF datoteka)

FILTER TRDIH DELCEV (DPF ali FAP)

Namen in delovanje (DPF ali FAP filter)

DPF (angl. Diesel Particulate Filter) ali filter trdih delcev, ki ga prav tako imenujejo tudi FAP filter, je element izpušnega sistema pri dizelskih motorjih in je običajno vgrajen s katalizatorjem ali pa ločeno za njim. DPF v glavnem skrbi za izločanje nezgorelih trdnih delcev, ki nastajajo pri izgorevanju dizelskega goriva v motorjih. Filter trdih delcev (DPF ali FAP) je obvezen sestavni del vsakega dizelskega avtomobila, ki spada v EURO IV skupino ali višje. Filter trdih delcev (DPF ali FAP) je bil razvit z namenom po zmanjšanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini oziroma trdnimi delci dizelskih motorjev.

DPF ali FAP filter so sprva začeli obravnavati v letu 1970 zaradi pomislekov glede vplivov inhalacijskih delcev. Nato so deset let pozneje, 1980, DPF filtre začeli uporabljati na navadnih napravah (stroji in naprave), ne cestnih in od leta 1985 naprej pa pri avtomobilih. Od leta 2009 je prišel standard EURO 5, ki je ciljal na 80% zmanjšanje emisij. Tudi pri nas smo se zavzeli za zmanjšanje emisij in leta 2009 začeli izdelovati DPF filtre.

Filter trdih delcev (DPF ali FAP) je sestavljen iz filtrirnih elementov (keramične sredice), ki so lahko zgrajeni iz različnih materialov. Ko doseže filter trdih delcev (DPF ali FAP) določeno stopnjo ali mero zasičenosti s trdimi delci, se sproži t.i. regeneracija. Regeneracija ali čiščenje filtra pa pomeni, da se pri povečani temperaturi izpušnih plinov izvaja sežig in izpustitev saj. Postopek regeneracije DPF ali FAP filtra se razlikuje od različnih filtrov, znamk, itd…

Sprožitev samodejne regeneracije DPF ali FAP filtra je odvisna od naše vožnje in velikosti filtra trdih delcev (DPF ali FAP). Po pravilih naj bi se sprožila enkrat med 700 in 1400 prevoženimi kilometri in v trajanju od 20 do 30 km. Glavni pogoj za začetek regeneracije, zraven zapacanega filtra DPF, je predvsem dovolj visoka temperatura in dovolj visoki vrtljaji motorja ter seveda trajanje procesa. Če regeneracija DPF ali FAP filtra ne uspe in se ta proces večkrat ponovi, se pri večini znamk avtomobilov prižge opozorilna lučka za nujnost postopka regeneracije DPF ali FAP filtra. To je znak, ko imamo lastniki dizelskih motorjev še zadnjo priložnost, da z vožnjo po odprti cesti pod povišanimi vrtljaji motorja dosežemo samodejno regeneracijo. Lahko pa se napotite do servisne delavnice, kjer lahko računalniško sprožijo prisilno regeneracijo filtra trdih delcev (DPF ali FAP).

filter trdih delcev

VZROKI TEŽAV za filter trdih delcev (DPF ali FAP)

Uporabljanje napačnega motornega olja (DPF filter)

Vsa vozila, ki imajo filter trdih delcev (DPF ali FAP) imajo predpisane posebne standarde, ki jih morajo izpolnjevati motorna olja. Med njimi se nahaja, da olja ne smejo vsebovati žvepla, saj prisotnost le-tega v olju povzroča še večje lepljenje na porozno strukturo filtra, ki otežuje kvaliteto regeneracije filtra DPF.

EGR ventil, poškodbe sesalnih in tlačnih cevi okrog turbo polnilnika (DPF filter)

Če EGR ventil pri DPF ali FAP filtru ne deluje pravilno in/ali je v okvari, povzroča nepravilno zgorevanje goriva in povečano dimljenje motorja, kar je vzrok za izdatno mašenje DPF filtra.

V primeru poškodb oziroma puščanju zraka na sesalnih in tlačnih ceveh motorja, lahko prav tako povzroči mašenje DPF filtra.

Poškodovane cevi tlačnih senzorjev (DPF filter)

Filter trdih delcev (DPF ali FAP) ima za nemoteno delovanje in kontroliranje zamašenosti, pritrjene tlačne cevi. Preko njih se prenaša tlak v posamezno točko DPF filtra, in če so le-te poškodovane so beleženi parametri napačni, kar vodi do nepravilnega delovanja regeneracije DPF ali FAP filtra.

Okvara na turbo polnilniku (DPF filter)

Okvara ali nepravilno delovanje turbo polnilnika lahko škoduje pravilnemu delovanju filtra trdih delcev (DPF ali FAP). Vse to lahko vodi do poškodb sredice DPF filtra in s tem posledično do uničenja.

Poškodbe na katalizatorju (DPF filter)

Kot smo že omenili, se katalizator nahaja neposredno pred ali v filtru trdih delcev (DPF ali FAP), kar pomeni, da je katalizator pod direktno obremenitvijo vseh polutantov iz motorja, ki lahko vodijo do delne zamašitve pretoka dimnih plinov v DPF ali FAP filtru. Posledično to pomeni zmanjšan učinek regeneracije filtra trdih delcev in kasneje tudi zamašitev DPF filtra ter potrebo po menjavi ali čiščenju.

Mestna vožnja (DPF filter)

Filter trdih delcev (DPF ali FAP) se največkrat zamaši pri mestni vožnji, saj je vozilo vedno v nizkih vrtljajih in temperaturah, kar ne omogoča sprožitev  optimalne regeneracije. Količina se neprestano kopiči in na koncu privede do zamašitve, kar pomeni menjavo DPF filtra ali čiščenje.

PRIPOROČILA PODJETJA NOVAK (DPF ali FAP filter)

Vsi našteti vzroki težav s filtri trdih delcev (DPF ali FAP), so posledica nezadostnega poznavanja voznikov vozil z dizelskimi motorji tega segmenta. Vsakomur, ki se prižge opozorilna lučka za filter trdih delcev v vozilu, takoj želi menjavo ali čiščenje, ker so mu tako sporočili na servisu. Pred samo menjavo oziroma čiščenja DPF ali FAP filtra je potrebno najprej odstraniti napako-vzrok, ki je povzročil okvaro ali zamašitev DPF filtra. V nasprotnem primeru so lahko stroški menjave ali čiščenja DPF ali FAP filtra podvojeni.

Naše priporočilo je, da se pri svojih serviserjih prepričate oziroma jih opozorite, da naj prvo preverijo zakaj je prišlo do zamašitve DPF filtra. Slednjega po potrebi zamenjajte ali očistite.

Kljub težavam, ki se vam lahko dogodijo kot vozniku ali bodočemu lastniku novejših dizelskih vozil vam priporočamo, da prvo DPF filter kvalitetno očistite, obnovite ali menjate. S tem boste delovali okolju prijazno, ker boste pripomogli k večji čistoči in zdravju. Tudi v podjetju Novak, izpušni sistemi d.o.o. vam nudimo vse rešitve v zvezi z izpušnim sistemom vašega vozila; tudi kar se tiče ekologije in izpustov strupenih plinov. Filter trdih delcev (DPF ali FAP) je le končna postaja, ki pokaže, da motor v vozilu ne deluje več optimalno. V primeru kakršnih koli nejasnosti smo vam vedno na voljo, da vam svetujemo in skupno najdemo rešitev.

RussiaEnglish