Proizvodnja

V našem podjetju izdelujemo izpušne sisteme za osebna, terenska, kombinirana, bivalna (avtodomi) vojaška – specialna,  in  tovorna vozila do skupne teže 20 ton ter gradbene stroje, agregate, viličarje, ….  in  traktorje. Na željo stranke pa na naših servisih izdelamo in montiramo izpušne lonce za vsak okus. Poleg ponudbe klasičnih izpušnih sistemov, ponujamo tudi okrasne cevi raznih oblik na zaključku izpušnega sistema ter športne izpušne sisteme.

Raziskave novih materialov in nenehno izboljševanje proizvodnih procesov sta dve odločilni značilnosti družbe NOVAK. Izdelki družbe NOVAK so izdelani v skladu z natančno določenimi kakovostnimi in tehničnimi standardi in so homologirani na najnovejše odobritvene standarde evropskega tipa, ki urejajo hrup in povratni pritisk. Naš katalog vam omogoča, da izberete gotove komplete ali posamezne dele. Naši glušniki so vedno združljivi z vso avtomobilsko opremo in v primerjavi z originalnimi nadomestnimi deli zagotavljajo prihranek ob enakem ali celo višjem standardu kvalitete. Ob izredno visoki stopnji avtomatizacije proizvodnje, so naše kapacitete sposobne izdelati do 2.700 loncev na dan.

Izdelki NOVAK so izdelani iz pločevine in cevi, ki so zaradi večje trpežnosti na obeh straneh zaščiteni s plastjo proti koroziji odpornega aluminija. Pregradne stene vseh glušnikov NOVAK so debele najmanj 1,8 mm. Glavna obdelava proizvodov poteka na računalniško vodenih avtomatskih proizvodnih linijah. Vse cevi in nosilci so oblikovani s stroji s številčno kontrolo. Notranje cevi, ki so izdelane z najsodobnejšo tehniko, nimajo lukenj na kritičnih točkah, npr. na varih. Dušilni sistemi so originalne izdelave, ter sestavljeni mehansko brez varjenja se pravi brez pregrevanja že vnaprej galvansko zaščitenih materialov.  Gibljive cevi izpušnih sistemov NOVAK so ojačane, da absorbirajo stres in odtehtajo morebitne napake pri montiranju, kar zagotavlja večjo trpežnost. Poznavanje trga in razumevanje in skrb za kupca so pomembni dejavniki uspeha družbe NOVAK. Vsak dan na tisoče ljudi v Sloveniji in po svetu izbere Novakove glušnike in katalizatorje. V družbi NOVAK delamo vztrajno in vneto, z željo, da bi se število porabnikov povečalo.

GARANCIJA

Upoštevajoč spodaj navedene izločitve in pogoje, podjetje NOVAK, Izpušni sistemi d.o.o. garantira, da je vsak nov izdelek, ki ga izdela, proizvod prvovrstne kakovosti, ki je bil projektiran in izdelan tako, da zanj jamči, da je enak ali da celo presega zahteve o skladnosti za Evropsko homologizacijo, in da nima napak v materialu in izdelavi za 24 mesecev.

Ta garancija je dosledno pogojno vezana na to, da je novi proizvod:
· pravilno vgrajen na motorno vozilo, za katerega je katalogiziran. Odgovornost je nadalje izrecno pogojna in predmet pravilne uporabe, kilometrine, trajnih ali drugih omejitev, kot so natančno podane v nadaljevanju in v priloženih “Posebnih pogojih in predpisih za izpolnjevanje garancije”;
· da so sistem vžiga, sistem goriva, motor in kontrola emisije delovali v skladu s proizvajalčevimi specifikacijami PRED vgraditvijo in da je vse še naprej pravilno delovalo od vgraditve zamenjave in zdaj garantiranega proizvoda;
· da je motor bil in ostaja naravnan v skladu z originalnimi specifikacijami proizvajalca in da se uporablja / je bil vseskozi uporabljan, servisiran, popravljan in vzdrževan v primernem stanju;
· in da uporabljeno gorivo, vžig, motor in/ali njegov sistem goriva in / ali oprema za emisijo ne deluje / ni delovala nepravilno, da bi se zaradi tega proizvod lahko poškodoval zaradi svinca ali kako drugače.

OPOZORILO – Katalizatorji

Če je bil katalizator, ki ste ga zamenjali ali ga nameravate zamenjati, poškodovan ali uničen zaradi topljenja keramične monolitične strukture ali kovinskega substrata, to pomeni, da so prevelike količine delcev tekočega goriva prišle v katalitični substrat. Če se to zgodi, to dvigne temperaturo, kar povzroči, da substrat preseže svoje tališče pribl. 1.500 stopinj F, zaradi česar se poškoduje. V takih primerih mora mehanik najprej ugotoviti in popraviti vzrok za taljenje substrata in še posebej zagotoviti, da pred namestitvijo ali obnovitvijo katalizatorja motor, vžig, sistem goriva in drugo pravilno deluje.

OPOMBA

Morebitne napake, ki niso posledica proizvajalceve napake v materialu ali izdelavi in / ali je direkno ali indirektno posledica goriva, ki ga ni odobril proizvajalec motorja, olja ali dodatkov za motor, slabega, nepravilnega ali kontaminiranega goriva, umazanega olja in / ali slabega delovanja vozila in / ali sistema emisije, motorja ali sistema goriva, ta garancija ne pokriva.

Posebni pogoji in predpisi za izpolnjevanje garancije

 

ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA

Lastnik vozila je odgovoren, da je vozilo stalno pravilno in primerno vzdrževano, kar zadeva motor, gorivo, vžig in emisijski sistem; odgovoren je tudi za predpisane potrjene servise, kot jih priporoča proizvajalec vozila. Lastnik vozila ga je dolžan pravilno upravljati in uporabljati samo pravilno in kakovostno neosvinčeno gorivo, olja in maziva, kot jih priporoča proizvajalec za določeno vozilo.

OMEJENA ODGOVORNOST – GARANCIJSKO KRITJE in POSEBNI POGOJI

Odgovornost je specifično omejena na maksimalno vrednost prodanega ali dobavljenega izdelka in izključuje vsako drugo zahtevo za zamenjavo pomanjkljivega izdelka. Ta omejena garancija zagotavlja zamenjavo za pomanjkljivi del/e samo s kritjem od datuma, ko je bil izdelek prvič prodan (vključno fakturiran) ali od datuma, ko je bil prvič dan v rabo, kar je pač prej. Zamenjava ali popravilo izdelka pod to omejeno garancijo ne podaljša omejene garancije preko prvotnega datuma njenega izteka. Garancija velja samo za končnega porabnika / kupca, ki ga je kupil od pooblaščenega mehanika in / ali monterja izpušnih sistemov, ki ga je pooblastilo podjetje Novak, Izpušni sistemi d.o.o. in / ali njegov pooblaščeni distributer / uvoznik. Edina in izključna obveznost podjetja Novak, Izpušni sistemi d.o.o. v zvezi s to omejeno garancijo je omejena – glede na njihovo odločitev – na popravilo ali zamenjavo pomanjkljivega izdelka ali na povračilo zneska prve nabavne cene, ki so ga prejeli za izdelek (ali del le-tega) ob prvi prodaji.

GARANCIJSKI ZAHTEVKI

Da bi reklamirali izdelek, ga vrnite (s predplačanimi transportnimi stroški) podjetju Novak, Izpušni sistemi d.o.o. ali njenemu pooblaščenemu distributerju, uvozniku ali zastopniku s podrobnostmi računa, dokazilom o vzdrževanju vozila in v celoti izpolnjenim garancijskim listom.

PRAVICE KUPCA

Ta garancija ne jemlje kupcu pravic splošnega prava, kot veljajo po zakonodaji posamezne države.

 

PRAVICE PROIZVAJALCA in/ali DOBAVITELJA

Novak, Izpušni sistemi d.o.o. si pridržuje pravico do odločitve, ali je določeno vozilo v primernem stanju obratovanja, vključno s stanjem motorja, emisijskega sistema, s tem povezanih kontrol in opreme, in s stanjem motorja. Prav tako si pridržuje pravico, da pogojuje omejeno garancijsko kritje z dokazilom o pravilni vgraditvi, uporabi in primernem vzdrževanju vozila.

 

PREIZKUS EMISIJ

Pri vseh reklamacijah zaradi pomanjkljivega preizkusa emisije mora kupec predložiti dokumentirano potrjeno dokazilo (na stroške kupca) o takem neuspelem emisijskem preizkusu.

RussiaEnglish