Sončna elektrarna

Upravljanje z energijo je eno pomembnih prizadevanj podjetja Novak, izpušni sistemi, d.o.o. na področju trajnostnega razvoja. Januarja 2023 je na strehi proizvodnega, skladiščnega, upravnega in servisnega objekta na naslovu Ob Potoku 15a v Novem mestu pričela delovati sončna elektrarna s katero proizvajamo električno energijo za lastne potrebe. Z zeleno električno energijo prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Sončna elektrarna je priklopljena tudi v omrežje, kar pomeni, da viške električne energije oddamo v omrežje.

Tloris sončnih panelov na objektu Ob potoku 15a:

Sončna elektrarna ima izrazito pozitivne vplive na okolje, saj je proizvodnja električne energije iz sončne svetlobe eden izmed okolju najbolj prijaznih in čistih načinov. Proizvodni postopki po najnovejših standardih in kvalitetni izdelki jamčijo dolgo življenjsko dobo delovanja in zanesljivo proizvodnjo električne energije.

Pozitiven vpliv sončne elektrarne na okolje dokazuje dejstvo, da 1 MWp velika sončna elektrarna letno proizvede približno 1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi približno 267 povprečnih slovenskih gospodinjstev. V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita 1 MWp velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 t CO2 v vsakem letu njenega obratovanja. Hkrati je to vsakoletni prihranek 580 ton lignita, kar v dvajsetih letih obratovanja pomeni prihranek več kot 11.000 ton lignita. Tolikšno zmanjšanje izpusta CO2 pa je ekvivalent 1.200 novo zasajenim drevesom.

Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 kgCO2/kWhe (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), bi skupno zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami CO2 v primeru FE NOVAK znašalo približno 187,85 ton CO2 letno.

Delovanje sončne elektrarne je torej varno in okolju neškodljivo.

 

RussiaEnglish